Державний навчальний заклад

"Професійний ліцей м. Українки"

Пріоритетними напрямками роботи ліцею є: 
- забезпечення випереджального характеру професійного навчання;
- широке впровадження в навчально-виробничий процес науково-технічних досягнень та новітніх технологій;
розвиток ринку освітніх послуг з професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації громадян відповідно до вимог ринку праці;
- поглиблення співпраці з соціальними партнерами (роботодавцями, службою зайнятості, приватними підприємцями та іншими суб'єктами);
- модернізація інформаційного, науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення професійної освіти;
застосування особистісно орієнтованого підходу у професійному навчанні і вихованні.

Наші професії:

електрозварник ручного зварювання; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

слюсар з ремонту колісних транспортних засобів; електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

секретар керівника (організації, підприємства, установи)

електромонтажник вторинних ланцюгів; електрослюсар будівельний

Адреса: 
08720, Київська обл.,
Обухівський р-н,
м. Українка,
вул. Юності, 19
Тел.: (066)-182-45-73;                 (096)-944-32-59     
Е-mail: ptu_2@ukr.net

Наші контакти:

ДНЗ «Професійний ліцей м. Українки»
є державним професійно-технічним навчальним закладом другого атестаційного рівня, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття професійно-технічної та повної загальної середньої освіти.
Ліцей має відповідну навчально-матеріальну базу: кабінети загальноосвітніх дисциплін, кабінети професійного спрямування, навчальні майстерні: загальнослюсарну, верстатників широкого профілю, напівавтоматичного зварювання, ручного зварювання, електромеханічну, будівельну, заготівельну дільницю.
Навчальний заклад має спортивний зал, тренажерний зал, стадіон, бібліотеку, гуртожиток.
Головними завданнями ліцею є:
- задоволення потреб особистості, суспільства і держави в освітніх послугах з підготовки;
- перепідготовки та підвищенні кваліфікації різних категорій населення з урахуванням вимог ринку праці;
- забезпечення рівного доступу до якісної первинної професійної освіти;
- формування творчої, духовно багатої особистості з урахуванням її потреб, інтересів і здібностей.
Telegram-канал: 
https://t.me/profLitseyUkrainka